Ruszy pierwsza klasa o profilu disco polo. Zapadły decyzje!

Otwarcie pierwszej w Polsce klasy o profilu discopolowym zapowiedziały władze Michałowa na Podlasiu już w lutym tego roku. Teraz przypuszczenia stały się faktem.

Ruszy pierwsza klasa o profilu disco polo. Zapadły decyzje!
Zenek Martyniuk jest ikoną disco polo /Tricolors /East News



Jak mówili na początku roku pomysłodawcy, ta innowacja ma przyciągnąć do liceum nastolatków, którzy nie mają sprecyzowanych planów zawodowych.

Nowy profil zostanie otwarty we współpracy z białostocką agencją muzyczną Green Star, która odpowiada za sukces m.in. zespołów Akcent i Boys.

"Naszym głównym celem jest tworzenie młodym ludziom warunków do rozwijania swoich pasji i zamiłowań oraz możliwości zdobycia wykształcenia średniego i zdania matury. Dlatego dzięki wsparciu praktyków i przy współpracy z wytwórnią Green Star zdecydowaliśmy się w LO w Michałowie klasy o profilu 'estradowym'" - mówią władze Michałowa.

Miasto 1 września 2019 roku przejęło od powiatu białostockiego upadającą szkołę, do której uczęszczało jedynie 24 uczniów.

"Doszliśmy do wniosków, iż szkoła musi być skierowana do młodzieży, która nie ma sprecyzowanych planów zawodowych na przyszłość, bowiem renomowane 'ogólniaki' przyciągają już przyszłych lekarzy, prawników, czy architektów. Jednocześnie szkoła musi być wyjątkowa, prowadzić edukację w tym kierunku, w którym żadna inna placówka nie prowadzi, jedyną w kraju, a co najważniejsze, atrakcyjną dla młodzieży. Zarazem nie może być to szkoła 'sztuczna', czyli musi wyrastać z tradycji Podlasia, z tego, w czym jesteśmy silni i z czego kojarzeni" - tłumaczyli pomysłodawcy projektu.

Chęć nauki w nowej klasie wyraziło 27 osób. "Dokumenty złożyło 27 uczniów, co oznacza, że spokojnie uruchomimy jedną klasę. Pomysł załapał, tym bardziej, że ci uczniowie są nie tylko z Michałowa, ale też z okolic" - powiedział zastępca burmistrza Michałowa.

W podstawie programowej klasy znajdą się m.in.: zajęcia z muzyki, historii muzyki, a także zajęcia wokalne, instrumentalne i taneczne. Przedmiotami rozszerzonymi będą: WOS i język angielski. W ramach zajęć pozalekcyjnych odbywać się będą warsztaty praktyczne z gwiazdami. Jednym z prowadzących ma być lider Boys, Marcin Miller.

Z Podlasia pochodzi najbardziej znany wokalista disco polo, lider zespołu Akcent - Zenek Martyniuk