Premiera Audio Disco Polo - MegaDuet - Brawa
Tekst piosenki - MegaDuet - Brawa